September 9-13 | Copenhagen, Denmark

building better care

September 9-13 | Copenhagen, Denmark

building better care

September 9-13 | Copenhagen, Denmark

September 9-13 | Copenhagen, Denmark

September 9-13 | Copenhagen, Denmark

building better care
Slider
AboutCIRSE 2023 photo gallery

CIRSE 2023 photo gallery

Day one photos – September 9, 2023

Day two photos – September 10, 2023

Day three photos – September 11, 2023

Day four photos – September 12, 2023